GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ukrepi za varstvo zraka
Definition

Zakonodaja, načrtovanje in prizadevanje za dosego zastavljenih namenov, ciljev in nalog, ki se tičejo kakovosti zraka.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/274