GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kakovost zraka
Definition

Stopnja onesnaženosti zraka; vrsta in maksimalna koncentracija onesnaževal, proizvedenih od človeka, ki je še dopustna v ozračju.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/270