GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kakovost okolja
Definition

Lastnosti in značilnosti okolja, bodisi splošne ali določene, ki vplivajo na ljudi in druge organizme. Kvaliteta okolja je splošen izraz, ki se lahko nanaša na: različne značilnosti, npr, čistost zraka in vode, onesnaževanje, hrup, dostop do odprtih prostorov in vizualni učinek stavb, ter potencialne učinke, ki jih imajo lahko te značilnosti na telesno in duševno zdravje.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2912