GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljski vidik naselij
Definition

Naselja ljudi, s tem ko prispevajo toksične ali škodljive snovi v zunanjo litosfero, hidrosfero in atmosfero, slabo vplivajo na številne ekosisteme in tudi na njih same. Poglavitne vrste onesnaževal okolja so odplake, redke kovine, naftni ogljikovodiki, sintetične organske spojine in emisije plinov. Večina, če ne celo vsi, prirastki potencialno škodljivih snovi v okolje, so posledica rasti števila prebivalstva in tehnološkega napredka industrijske družbe.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2773