GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ukrepi za varstvo okolja
Definition

Varovanje okolja na način, ki omejuje odpadke, izboljšuje človekovo nenaravno okolje, varuje dediščino kot vrednoto, ustanavlja narodne parke in rezervate, varuje rastlinstvo in živalstvo, ohranja gozdove in pokrajino, itd.

Other relations
    Wikipedia article:
  • HVAC
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2795