GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ukrepi za zmanjševanje imisij
Definition

Pravni in upravni postopki, ki so namenjeni zmanjševanju škode, ki jo povzročijo emisije. Programi za zmanjševanje onesnaževanja so ponavadi zasnovani na omejevanju količin, ki so še sprejemljive za človeka. Zelo pomemben ukrep zadeva organizacijo popisa emisij.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4147