GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
preprečevanje erozije
Definition

Izvajanje gradbenih in drugih posegov, ki posežejo v prostor, da zmanjšajo ali preprečijo erozijo tal. Med značilne dejavnosti spada pogozdovanje in zatravljanje prizadetih območij ter drugi ukrepi, ki upočasnijo gibanje vode preko prizadetega območja in zadržijo prst, ki se prenaša z odmakanjem tal.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2964