GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
erozija tal/prsti
Definition

Ločitev in gibanje vrhnje plasti prsti ali snovi prsti iz zgornjih delov površja zaradi vetra, tekoče vode in zlasti kot posledica sprememb, ki so jih prinesle človeške dejavnosti, kot sta neprimerno in slabo vodeno poljedelstvo.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7858