GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljsko tveganje
Definition

Fizikalni ali kemični dejavnik, ki je zmožen povzročiti škodo v ekosistemu ali na naravnih virih.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2823