GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
poročilo o vplivih na okolje
Definition

Natančno izdelano poročilo, ki v najboljši možni meri identificira in analizira pričakovane vplive na okolje, ki bi ga imelo neko dejanje, podaja tudi to, kako zmanjšati negativne vplive.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2841