GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
škoda na polju
Definition

Zmanjšana proizvodnja na nekem območju ali zemljišču ali njegova nezmožnost vzdrževati naravne ekosisteme ali vrste kmetijstva. Degradacijo lahko povzroči več dejavnikov, vključuje neustrezno uporabo tehnologije, erozijo prsti, zasoljevanje, poplave, poseko, škodljivce, onesnaževanje, podnebne dejavnike ali intenzivno urbanizacijo.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3177