GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načrt uravnoteženosti potreb in naravnih virov, bilanca
Definition

Oblikovanje in aplikacija takih ukrepov, kot so zakoni, gospodarski načrt, urbanizem, itd., z namenom, da se zagotovi ravnovesje med potrebami prebivalstva in državnimi viri.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/336