GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
fungicid
Definition

Kemikalije, ki se uporabljajo za uničevanje ali zatiranje gliv, ki povzročajo rastlinske bolezni kot: gnitje shranjenih pridelkov, semenska bolezen, gnitje korenin; sušenje žil; rastlinska rja, snet na žitu in plesni, in virusnih bolezni. Prej naštete bolezni je možno omejiti z zgodnjo uporabo izbranih fungicidov, ki uničijo patogene ali pa zatrejo njihov razvoj.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3530