GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
tehnološka priprava plinov
Definition

Preden je plin primeren za trg, se ga obdela. Stopnja obdelave je odvisna od kakovosti plina, količine nečistoč, kot so voda, ogljikov dioksid in žveplove spojine, ter končne uporabe plina. Običajne plinaste nečistoče v zemeljskem plinu so ogljikov dioksid in žveplove spojine, ki reagirajo kislo in imajo zato skupno ime "kisli plini". Pline se lahko odstrani s številnimi komercialnimi postopki s pomočjo fizikalnih in kemičnih topil. Fizikalni topilni postopki se uporabljajo pri plinih z visokim tlakom in pri plinih z nizko stopnjo propana in težjimi ogljikovodiki.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3578