GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
območje integralnega varstva narave, strogi naravni rezervat
Definition

Območja, ki jih načrtno razdelimo z namenom ohraniti in zaščititi določene živali in rastline. Razlikujejo se od narodnih parkov, ki so namenjeni predvsem množični rekreaciji. Omenjena območja pa so namenjena izključno zaščiti vrst, za njihovo dobro. Da bi preprečili njihovo izumrtje, vedno več ogroženih vrst živi v naravnih rezervatih. Naravni rezervati so namenjeni tudi za zavetje, razmnoževanje ali prezimovanje bolj številčnih vrst.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4378