GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
naravni rezervat
Definition

Dodeljena področja za ohranitev in zavarovanje določenih živali in rastlin ali obojih. Od naravnih parkov se razlikujejo, saj so ti večinoma prostor za javno rekreacijo, naravni rezervati pa so namenjeni izključno zavarovanju vrst zaradi njih samih. Da bi preprečili izumrtje, so ogrožene vrste v naravnem rezervatu, zlasti v Indiji, Indoneziji in v nekaterih Afriških deželah, v večjem številu. Včasih so se naravni rezervati uporabljali za ohranitev živali, ki so jih lovili posestniki, v 19. stoletju pa so postali kraji, kjer se skrbi, da živali ne izumrejo. Posebna zatočišča in zaščitena področja so prav tako pogosto namenjena zavarovanju določenih vrst ali skupin prostoživečih živali in rastlin, zlasti če se je njihovo število ter razširjenost zelo zmanjšalo. Naravni rezervati so tudi kraj za zavetje, razmnoževanje ali prezimovanje številčnejših vrst. Marsikje imajo tudi morske in vodne rezervate za zavarovanje različnih vrst morskega in sladkovodnega rastlinskega in živalskega sveta.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5545