GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
čiščenje/trebljenje zemljišča
Definition

Odstranitev dreves, podrasti, itd., z namenom, da se zemljišče pripravi za oranje, gradnjo, ipd.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4609