GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
komasacija
Definition

Združevanje manjših zemljišč v večje kmetije ali večja polja.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4611