GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
deponijski plin
Definition

Deponijski plin nastaja na odlagališčih odpadkov z anaerobnim razkrajanjem gospodinjskih odpadkov (občinski trdni odpadki). Sestavljen je iz mešanice plinov, je brezbarven in ima značilen, neprijeten vonj zaradi prisotnosti organskih žveplovih spojin. Poleg tega, da ima neprijeten vonj, je zanj značilno to, da je zelo nevaren, saj je metan eksploziven v koncentracijah v zraku med 5%, spodnja meja eksplozivnosti (SME), in 15%, zgornja meja eksplozivnosti (ZME). Zato je potrebno na vseh delujočih odlagališčih odpadkov vršiti nadzor nad njim, bodisi z aktivnim ali/in pasivnim prezračevanjem, še posebno na zelo globokih odlagališčih.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4625