GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gnojnica in gnojevka
Definition

Vse gnojilne snovi, sestavljene iz več kot devetdeset odstotkov vlažne vsebine, ponavadi sestojijo iz živalskih iztrebkov in dodane vode.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4843