GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
vrednost AOX (vrednost adsorbljivih organskih halogenov)
Definition

Organski halogeni, ki so izpostavljeni absorpciji. Gre za izmero deleža klora (in drugih halogenov) v sestavi organskih spojin.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/486