GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sanacija opuščenega rudnika
Definition

Rudarjenje je intenzivna oblika rabe tal z možnimi vplivi na okolje preko omejenega področja. Ob sanaciji rudnika je potrebno paziti na okoljski in varnostni vidik. Zapiranje rudnika je dolgotrajen postopek, namenjen obnovi fizične, kemične in biološke kakovosti ter morebitne ureditve stanja zraka, zemlje in vode, ki so bili prizadeti zaradi rudarjenja, v sprejemljivo stanje. Cilj sanacije rudnika je preprečiti ali minimizirati škodljive dolgoročne okoljske vplive in ustvariti samozadosten ekosistem, ki bo čim bliže tistemu, ki je obstajal pred začetkom rudarskih aktivnosti.

Related terms
Broader:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5295