GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
nevarnost za plovbo
Definition

Vse ovire, ki jih ladja sreča na poti in lahko predstavljajo nevarnost za ladjo, njen tovor ali okolje.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5550