GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo pri delu
Definition

Področje predpisanih dolžnosti za delodajalce in delojemalce v mnogih deželah, ki preko pravilnih meril ščiti delovno silo pred poklicnimi boleznimi, stresom ter poklicnim tveganjem.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5787