GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ukrepi za zmanjševanje onesnaženja
Definition

Kemijske in fizikalne metode za zmanjševanje izpustov večine onesnaževal. Trenutno ni nobenega varčnega ali praktičnega načina za zmanjševanje količine izpustov ogljikovega dioksida, razen z zmanjševanjem porabe fosilnih goriv. Najbolj značilna sredstva za zmanjševanje proizvodnje onesnaževal in s tem za odstranjevanje onesnaževal iz emisij so: odstranjevanje žvepla iz zgorelega plina, zvrtinčeno izgorevanje, katalizatorji in predelava opreme, kot so gorilniki in avtomobilski motorji.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6451