GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
renaturacija
Definition

Postopek vračanja naravnih ekosistemov ali habitatov v njihovo izvirno zgradbo in sestavo vrst. Obnova zahteva natančno znanje o izvirnih vrstah, funkcijah ekosistema in vpletenih postopkih medsebojnega vplivanja.

Related terms
Broader:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7104