GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varnost strojev in naprav
Definition

Meritve, metode ali načrti za zaščito pred škodo ali za omejitev dostopa do aparatur, strojev ali naprav, nameščenih ali zvezanih za uporabo.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7557