GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
industrijska varnost, varnost industrijskih objektov in naprav
Definition

Ukrepi ali metode, ki se sprejmejo z namenom, da se prepreči poškodbe, žrtve in zmanjša nevarnost za ljudi, imetje ali okolje, ki jo predstavlja proizvodnja in predelava dobrin in blaga.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12764