GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
energija biomase
Definition

Obnovljiv vir energije, ki zajema uporabo takih biogoriv, kot je npr. metan (bioplin), ki nastaja iz kanalizacije, odpadkov v kmetijstvu, industriji ali gospodinjstvih. Druga biogoriva vključujejo plantaže dreves, t.i. "gozdovi energije", in druge rastline, npr. sladkorni trs, ki se tudi gojijo, kot potencialni vir energije. Energija biomase nastaja z gorenjem, kjer nastaja ogljikov dioksid; njena uporaba tako ne ublaži učinka tople grede.

Group:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/885