GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo biotopa
Definition

Uvedba postopkov, ki zagotavljajo biološko in fiziološko ravnovesje sestavin biotopa tako, da v njem vzdržujejo njihovo relativno stalno število in posebnosti.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/903