GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
borza odpadkov, borza odpadnih materialov
Definition

Izmenjava delov odpadkov, ki so primerni za reciklažo. Ta postopek omogoča zmanjševanje volumna odpadkov ter stroškov, ki so povezani z odlaganjem odpadkov, na minimum. Osnova borze odpadkov je koncept "odpadki neke družbe so surovine za drugo družbo ".

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9072