GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo/ohranjanje vodnih virov
Definition

Nadzirana uporaba ali zaščita vsake oskrbe z vodo, ki je morebitno uporabna za nek namen, npr. gospodarski, rekreativni ali namen, ki podpira življenje.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9223