GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biološka potreba po kisiku
Definition

Količina kisika, potrebna za zadostitev biokemične oksidacije v določenem deležu vode pri dani temperaturi in časovnem obdobju. BPK je indeks deleža organskega onesnaženja v vodi.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/947