GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zazidalno območje
Definition

Zemljišča in druge lokacije na, pod, v ali skozi katera bodo potekala začasna ali trajna dela in vsa ostala zemljišča in lokacije, ki so potrebni za gradbene namene.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1031