GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gospodarjenje z vodnimi viri
Definition

Ukrepi in dejavnosti, ki zadevajo oskrbo z vodo, izboljšanje učinkovitosti in njene uporabe, zmanjšanje izgub in odpadkov, načini varčevanja z vodo za zmanjševanje stroškov in za upočasnjeno izčrpavanje vodnih virov za zagotavljanje dostopnosti vode za prihodnost.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12301