GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sanacija tal v gorskih območjih
Definition

Izvajanje ukrepov z namenom preprečiti erozijo in degradacijo v gorskih območjih. Erozija in degradacija sta posledici odmiranja gozdov zaradi kislega dežja, nenadzorovane sečnje, gradnje zimskih smučarskih središč, itd.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12711