GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
jedrsko tveganje
Definition

Tveganje, povezano z delovanjem jedrskih elektrarn glede shranjevanja, prevoza radioaktivnih snovi, ki vključuje sprostitev potencialno nevarne stopnje radioaktivnih snovi v okolje.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12816