GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
emisija toplogrednih plinov
Definition

emisije, ki jih zajema Kjotski protokol, vključujejo ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O) in tri fluorirane pline, fluoroogljikovodike (HFC), perfluoroogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6)

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192