GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
dvojni sistem ravnanja z odpadno embalažo
Definition

Da bi zmanjšala količino odpadne embalaže in s tem vseh kosovnih komunalnih odpadkov, je Nemčija uvedla daljnosežno zakonodajo za zmanjšanje količine odpadkov, ki se osredotoča na princip odgovornosti proizvajalca teh odpadkov. Industriji so dali možnost, da sama ustanovi posebno neodvisno podjetje, ki bo skrbelo za zbiranje in sortiranje embalaže namesto proizvajalcev in trgovin na drobno. Tako je približno 600 podjetij l. 1990 ustanovilo "Duales System Deutschland" ("Dual-dvojni" zato, da se loči od vzporednega organiziranega zbiranja odpadkov, ki ga izvaja lokalna uprava). Duales System Deutschland (DSD) nosi sedaj vso odgovornost za zbiranje in recikliranje vse odpadne embalaže. Trenutno je Dual System edini vsedržavni sistem za pobiranje in sortiranje odpadne embalaže. Embalaža, ki je vključena v ta sistem je označena z zeleno točko.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2365