GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
poslabšanje/uničenje ekosistema
Definition

Propadanje ali uničenje velikih naravnih okolij. Ko je nek ekosistem napaden zaradi naravne ali od človeka povzročene katastrofe, je izjemno težko ugotoviti posledične učinke v naravi. Ko sta uničena dva ali več ekosistemov, se verjetnost sinergijskega učinka uničenja pomnoži. V mnogih regijah so ekosistemi ogroženi kljub njihovemu biološkemu bogastvu in možnim materialnim koristim.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2522