GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
meja ekosistema
Definition

prostorska razmejitev ekosistema, ki po navadi temelji na prekinitvi razporejenosti organizmov, biofizičnega okolja (vrsta tal, drenažni bazeni, globina vodnega telesa) in prostorskega vzajemnega delovanja (območja bivanja, migracijski vzorci, tokovi mase)

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15133