GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ekotoksikološka ocena
Definition

Ovrednotenje škodljivih učinkov kemikalij, fizičnih agensov in naravnih proizvodov na populacijo, skupnosti, oz. na rastline, živali in ljudi.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2529