GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načrtovanje rabe tal
Definition

Interdisciplinarni proces, ki vključuje vrednotenje, organizacijo in nadzor sedanjega in bodočega razvoja, rabe zemljišč ter njihovih virov z vidika primernosti za trajni donos. Vključuje celovito ekološko vrednotenje glede na določeno rabo, kot tudi vrednotenje družbenega, gospodarskega in fizičnega konteksta nekega zemljišča.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4682