GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
politika mreženja (trgovanje z emisijami)
Definition

Vsi emisijski viri v območju, ki je v lasti ali pod upravo ene družbe, se smatrajo za en velik vir, s tem je dopustna fleksibilnost pri nadzorovanju posameznega vira, da bi dosegli standarde za posamezno emisijo.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5572