GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kompenzacijska politika (trgovanje z emisijami)
Definition

Politika, pri katerih so emisije novih ali spremenjenih virov uravnotežene z zmanjševanjem iz obstoječih virov. S tem stabiliziramo skupne emisije.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5820