GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
vozilo za zbiranje odpadkov
Definition

Posebna vozila, ki so oblikovana in opremljena za zbiranje odpadkov in njihov prevoz na odlagališče.

Related terms
Broader:
Related:
Group:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7050