GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
strupeni/toksični odpadki
Definition

Odpadki, ki ob nepravilnem ravnanju z njimi predstavljajo določeno nevarnost za okolje ali za človeško zdravje. Sem spadajo rakotvorni, mutageni, teratogeni ali fitoksični odpadki, kakor tudi odpadki, ki so škodljivi za morske vrste ali strupeni odpadki.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8547