GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sežig odpadnih plinov
Definition

1) Pri sežigu uporabljajo ogenj za normalno in/ali izredno zgorevanje nevarnih plinov. Sistem nima posebnih naprav za kontrolo temperature ali trajanja zgorevanja; čeprav je za zgorevanje morda potrebno dodatno gorivo. V preteklosti se je sežig uporabljal za uničevanje odpadnih plinov v naftni in plinski industriji ter v čistilnih napravah za odpadno vodo, ki so uporabljale postopek anaerobnega razkroja. Predpisi o sežigu nevarnih odpadkov omejujejo sežig teh odpadkov na relativno preproste ogljikovodike, npr. metan, ki nastane v čistilnih napravah ali se kopiči na deponijah odpadkov. 2) Kontrolna naprava, ki sežiga nevarne snovi, da se prepreči njihov izpust v okolje; lahko deluje neprestano ali občasno, ponavadi se nahaja na vrhu kupa.

Related terms
Broader:
Other relations
    Wikipedia article:
  • Flare
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3282