GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
denitrifikacija
Definition

1) Izguba dušika v zemlji z biološkimi ali kemičnimi sredstvi. Gre za izgube v obliki plina, ki niso povezane s fizikalnimi procesi, npr. s precejanjem. 2) Razkroj nitratov zaradi delovanja bakterij, ki se odraža v sproščanju prostega dušika. Ta proces poteka pod anaerobnimi pogoji, kot jih najdemo v z vodo prepojenih prsteh, zmanjša rodovitnost prsti.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2071